Tag Archive | TIẾNG ANH

[NGỮ PHÁP] GIỚI TỪ – PREPOSITION

Ngay cả đối với những người đã học Tiếng Anh ở trình độ nâng cao thì việc sử dụng giới từ trong Tiếng Anh cũng không phải là dễ. Một giới từ trong tiếng Việt có thể tương đương nhiều giới từ khác nhau trong tiếng Anh tùy vào tình huống cụ thể.

Hầu như không có quy tắc sử dụng giới từ trong Tiếng Anh. Cách duy nhất là tra từ điển, đọc nhiều sách truyện, và học thuộc lòng.

Dưới đây là một số quy tắc sử dụng cho các tình từ thường gặp:

Tiếp tục đọc

GENERALIZATION OF WORD STRESS IN ENGLISH – KHÁI QUÁT HÓA VỀ TRỌNG ÂM CỦA TỪ

Trọng âm từ là một phần quan trọng để nghe hiểu được Tiếng Anh. Theo tự nhiên, người bản ngữ nói Tiếng Anh có trọng âm, họ phát âm có trọng âm một cách bản năng thậm chí họ đôi khi còn chẳng để ý rằng tại sao lại đánh trọng âm vào đó. Chúng ta khi nói chuyện với người bản ngữ mà không có trọng âm thường sẽ dẫn đến 2 vấn đề: Tiếp tục đọc

[SO SÁNH] HIỆN TẠI ĐƠN & HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

1. Cấu trúc:

 

HIỆN TẠI ĐƠN

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

+ S + V(s/es)
He plays tennis.
S + am/is/are + Ving
The children are playing football now.
S + do not/ does not + Vinf
She doesn’t play tennis.
S + am/is/are + not + Ving
The children are not playing football now.
? Do/Does + S + Vinf?
Do you play tennis?
Am/Is/Are + S + Ving?
Are the children playing football now?

Tiếp tục đọc