Tag Archive | GIỚI TỪ

[NGỮ PHÁP] GIỚI TỪ – PREPOSITION

Ngay cả đối với những người đã học Tiếng Anh ở trình độ nâng cao thì việc sử dụng giới từ trong Tiếng Anh cũng không phải là dễ. Một giới từ trong tiếng Việt có thể tương đương nhiều giới từ khác nhau trong tiếng Anh tùy vào tình huống cụ thể.

Hầu như không có quy tắc sử dụng giới từ trong Tiếng Anh. Cách duy nhất là tra từ điển, đọc nhiều sách truyện, và học thuộc lòng.

Dưới đây là một số quy tắc sử dụng cho các tình từ thường gặp:

Tiếp tục đọc