Tag Archive | đánh

GENERALIZATION OF WORD STRESS IN ENGLISH – KHÁI QUÁT HÓA VỀ TRỌNG ÂM CỦA TỪ

Trọng âm từ là một phần quan trọng để nghe hiểu được Tiếng Anh. Theo tự nhiên, người bản ngữ nói Tiếng Anh có trọng âm, họ phát âm có trọng âm một cách bản năng thậm chí họ đôi khi còn chẳng để ý rằng tại sao lại đánh trọng âm vào đó. Chúng ta khi nói chuyện với người bản ngữ mà không có trọng âm thường sẽ dẫn đến 2 vấn đề: Tiếp tục đọc